Anhydritové lité podlahy


:   LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR - "DNES JIŽ BĚŽNÝ STANDARD ..."

Anhydritový potěr je čerstvá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého – anhydritu, plniva ve formě praného písku frakce 0 – 4 mm, plastifikačních přísad a vody. Litý potěr na bázi anhydritu se uplatňuje v rodinných domech, bytových domech, kancelářích, školách, hotelích a ostatních objektech občanské vybavenosti. Vzhledem ke svým vlastnostem se v bytové výstavbě používá stále častěji při instalaci podlahového topení. Vrstva potěru je po aplikaci homogenní v celé tloušťce bez nutnosti dalšího hutnění, nevytváří se dutiny a topné trubky jsou těsně obklopeny litým potěrem, což zaručuje dobrý převod tepla. Další nespornou výhodou je nízký koeficient roztažnosti díky kterému není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy.


Čerstvý tekutý potěr na bázi anhydritu se míchá a dopravuje na místo uložení pomocí speciálního transportního míchacího a dopravního zařízení. Potěr se na připravený podklad nanáší v tekutém stavu. Tento způsob umožňuje rychlé kladení, denní výkon činí cca 1000 m2 . Po nanesení se vrstva potěru odvzdušňuje pomocí jemného natřásání, při kterém vzniká rovný a hladký povrch. Vzhledem k výhodným vlastnostem lité podlahy, narůstá neustále její význam. Každý investor ocení vysokou kvalitu díla úměrnou vynaloženým prostředkům a především časové výhody spojené s použitím litých podlahových potěrů s tím, že po vyzrání je možné velmi rychle pokračovat v práci na podlahové ploše.
ry

Co je anhydrit?
» Anhydrit je směs na bázi sádrového pojiva, plniva a zušlechťujících přísad.
» Anhydritový tekutý potěr představuje novou generaci podlahových hmot a nahrazuje klasické provádění cementovcýh potěrů.
» Má samonivelační vlastnosti, vytváří dokonale rovný povrch a je také ideální pro podlahové vytápění.
» Již po 48 hodinách je anhydritový potěr pochozí a po 5 dnech je proces tuhnutí a tvrdnutí ukončen. Podlaha je bez dalších úprav připravena pro položení podlahových krytin.

Popis výrobku:
Anhydrit 020 (030) čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu). plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury : relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojí a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.
Aplikace- vlastní pokládka anyhdritových podlah:
Materiál Anhydrit 020 (030) je dopraven na stavbu v autodomíchávači (transmix). Směs je pokládána pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí. Požadovaná teplota podkladu potěru a prostředí během aplikace je stanovena v rozmezí +5 až +30 stupňů Celsia. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Při vysoké vlhkosti vzduchu je možné provést nárazové odvětrání. Povrch je třeba chráni před mechanickým poškozením 48 hodin po nanesení. Je bezesparý, avšak konstrukční spáry podkladu musí být přiznány.
Kvalita anhydritu:
Anhydrit 020 (030) je při výrobě neustále kontrolován laboratorními testy. Základním předpokladem úspěšné aplikace je dodržování předepsaných technologických postupů.
Hlavní výhody : - rychlost pokládky
- vysoká rovinatost
- ideální pro podlahové topení
- není zapotřebí dilatačních spár
- prakticky nulová roztažnost
- vysoká pevnost v tlaku za ohybu
- cenově srovnatelný s cementovými potěry

Oblast použití pro anhydritové podlahy:
» bytové prostory
» rodinné domy
» kanceláře
» školy
Zdarma poskytnutá konzultace, poradenská činnost, zaměření a vypracování cenové kalkulace je pro nás samozřejmostí.

ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA  PRO OŠETŘOVÁNÍ  POTĚRU  ANHYDRIT

1. minimální teplota pro pokládku potěru (teplota místnosti) :+ 5 st.C
2. Maximální teplota pro pokládku potěru (teplota místnosti): +30 st. C
3. Zabránit průvanu během procesu tuhnutí
4. Zahájit nárazové větrání při vysoké vlhkosti vzduchu
5. Zabránit přímému slunečnímu záření na podlahu
6. Podlaha je zpravidla po 1 dni pochozí, částečně zatížitelná po 5 dnech
5. Po uplynutí prvních 48 hodin, kdy je třeba tekutý potěr chránit před průvanem, teplotami nad 30 st.C a přímým slunečním zářením, lze zahájit opatření pro urychlení vysychání tekutého potěru:
- jako podporu vysychání zapnout topení a trvale větrat
- použít sušičku vzduchu
- plochu s tekutým potěrem nezakrývat
6. Před zahájením pokládky podlahové krytiny musí být tekutý anhydritový potěr řádně suchý
7. U topného potěru je tato hodnota zbytkové vlhkosti pouze 0,3% pro parotěsné podlahové krytiny a parkety
8. U všech ostatních typů tekutého potěru jsou platné následující povolené zbytkové vlhkosti:
    - paropropustné podlahové krytiny ≤1%
    - parotěsné podlahové krytiny ≤ 0,5%
    - podlahové krytiny náchylné na vlhkost jako jsou parkety ≤0,5%
9. Pro stanovení hodnoty zbytkové vlhkosti je třeba použít CM přístroj
10. Před pokládkou podlahové krytiny musí být provedeno vyhodnocení povrchu tekutého potěru na základě běžných zkoušek, jako např. zkouška tvrdosti povrchu – rytím, poklepem a zkouška přilnavosti lepidel
11. Vyzrávání  potěru pomocí topení:
      - možno zahájit již po 7 dnech po pokládce
      - zahajovací vstupní teplota (topné vody) max. 25 st. C
      - max. zvýšení teploty o 10 st. C za 1 den
      - max. teplota topné vody 55 st. C, tuto udržovat minimálně 3 dny bez snížení teploty v nočních hodinách. Během této doby v místnosti kontinuálně větrat a to bez průvanu
  - během fáze snižování teploty  je třeba vstupní teplotu snižovat postupně a to o 10 st. C denně až na hodnotu vstupní teploty 25 st. C

 

Fotogalerie

Anhydritové lité podlahy -